elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: flansen 

flansen  , flanse , slordig maken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
flansen , flaansn , werkwoord , an mekoar flaansn, flansen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
flansen , flansen , flaansen , Ook flaansen (Zuidwest-Drenthe, Noord-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = flansen Wat flaans ie daor weer? zet je daar weer in elkaar (Pes), ’k Zal dat wal even terecht flansen (Zwin), Wij gungen het met pakdraod an mekaor flansen (Bor), Zie muchten mekaar niet zo gèern, mor de buren hebt ze dunkt mij an mekaar flanst bij elkaar gebracht (Sle), Ik har die klok ok wel in mekaor flansen kunnen, mor daor hej niks an (Eex), Hie hef gauw even een opstel in mekaor flanst (And), Dat zal ik wel ies eventies veur mekaer flansen (Die), (fig.) Hie hef alles an mekaar flanst alles aan elkaar gefantaseerd of Dat flanst ok mar alles an mekaar die persoon springt van de hak op de tak (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
flansen , flaansen , flansen , werkwoord , haastig, met onvoldoende zorg in elkaar zetten of plaatsen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
flansen , flanse , flanstj, flansdje, geflanstj , flansen, slordig maken , Get inein flanse.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal