elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geheel 

geheel , geheel , wordt krachtdadiger gemeend in de zegswijze: in ’t geheel of gedeel niet willen of toestaan.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
geheel , in geels niet , In het geheel niet, id. Overijselsch.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
geheel , hiel , geheel, geheele; d’hiel boerkerij = de geheele boerderij.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
geheel  , gehiel , geheel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
geheel , gehiel , geheul, geheil, gehail, geheel , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook geheul (Midden-Drenthe), geheil (Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe), gehail (Veenkoloniën, Kop van Drenthe), geheel (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. het geheel, totaal Over het geheeil nummen was de opbrengst wel gooud (Gas), Over het gehail genomen vonden wie het mor domme vraogen (Vtm), als bw. Zij was gehiel in ’t witte helemaal in het wit (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geheel , gehiel , geheel , zelfstandig naamwoord , et; geheel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
geheel , gêêl , bijwoord , helemaal, geheel Int gêêl hettie ’t goe gedaen Al met al heeft hij het goed gedaan; Gauw of gêêl niet Snel of helemaal niet
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
geheel , hilles , voornaamwoord , "alles; Handschrift Daamen 1916: ""hilles - alles"""
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal