elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gemaakt 

gemaakt  , gemak , gemaakt.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
gemaakt , gemakt , confectiegoed Dè hé’k gemakt gekôcht vörrege wéêk. Vorige week als confectiegoed gekocht.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
gemaakt , gemaekt , bijvoeglijk naamwoord , gemaakt, gekunsteld
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal