elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geschikt 

geschikt , geschikt , voor: zich gaarne willende voegen; ʼt is ʼn geschikte kerel = ʼt is iemand die het ons gaarne naar den zin wil maken, met wien men alles kan overleggen, inzonderheid van werklieden gezegd. Ook, in ʼt algemeen: iemand die anderen gaarne een’ dienst bewijst; ongeschikt noemt men iemand die zich kwalijk naar den zin van anderen voegt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
geschikt  , geschik , geschikt.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
geschikt , geschikt , bijvoeglijk naamwoord , 1. passend, geschikt Ik vunne dat leedtie op de brulfte niet aarg geschikt (Die), Een geschikt stuk holt (Wei), Dat is een geschikt wark veur hum (Schl), Hij liekt mij daor wel geschikt veur (Zdw), Um hum zukswat te vertellen, moej een geschikt moment veur ofwaachten (Eex) 2. niet te duur Dat is een geschikte pries (Nam), Daor bin ik hiel geschikt ankommen (Wee), Die koopman is heeil geschikt (Gas) 3. gemakkelijk, prettig in de omgang Det is een geschikte kerel (Rui), Dat vin ik geschikt van die kerel (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geschikt , geskikt , geschikt
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
geschikt , geschik , geschikt. ’t Is ’n heel geschikte keerl, aj ’m stille zien gank laot gaon.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
geschikt , geskikt , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , geschikt.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
geschikt , geschikt , gesjikt , handig.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal