elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gladakker 

gladakker  , gladdekker , een bij de hand persoon.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
gladakker , gladdekker , enne gehaajde.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
gladakker , gladdekker , gladdekkel , gladdekkers , Ook gladdekkel in bet. 1. = 1. gladde jongen, gladjanus Dat is een gladdekkel, die is de duvel te glad of (Wsv), Non is mij die gladdekker weer te slim of ewest (Ruw) 2. iemand met een kaal hoofd Haarm is een gladdekker, die hef gien spier haor meer op de kop (Gas), zie ook gladjakker(d)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gladakker , gladdekker , sluwe vent
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gladakker , gladdèkker , slimmerik , Ne gladdèkker, gladjônnes of gladvèèger is iemes die iederiin teglad af is. Een gewiekste, gehaaide of slimme vent, is iemand die iedereen te vlug af is.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
gladakker , gladdekker , zelfstandig naamwoord , de; 1. gladjanus 2. iemand met een kaal hoofd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gladakker , gladakker , zelfstandig naamwoord , gladakkers , gladakkertie , 1. sluw persoon 2. gekookte aardappel van slechte kwaliteit, glazige aardappel Biñtjies eete me nooit, we houe nie van gladakkers Bintjes eten we nooit; we houden niet van glazige aardappels
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gladakker , gladèkker , zelfstandig naamwoord , gladakker; ’t Was me wel innen gladdekker den dieën... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
gladakker , gladdekker , gladjanus
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal