elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: grenadier 

grenadier , grannedier , Grenaatwerper, of Grenadier.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
grenadier  , grinnedeer , grenadier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
grenadier , grenadier , grinnedier , grenadiers , Ook grinnedier = grenadier Want die kende jao best oet de tied, dat e as grinnedier veur het paleis op de wacht staon hadde (N:ov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal