elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: grommen 

grommen , grommen , (werkwoord) , = brommen; als znw.: kinderen. D(i)ee k(i)eerel hef effentjes zeuven grommen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
grommen  , grômme , grommen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
grommen , gromm , werkwoord, zwak , knorren, mopperen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
grommen , grommen , zwak werkwoord, onovergankelijk , grommen Moej de hond is heuren grommen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
grommen , grummen , grommen, grömmen, grummeln, grommeln , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook grommen (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe), grömmen (Zuidoost-Drents veengebied), grummeln (Veenkoloniën), grommeln (Veenkoloniën) = 1. beginnen te sneeuwen, licht sneeuwen In ’t veurwinter kan het bij kold weer zo maar begunnen te grummen (Coe), Wij kunt wal ies snei kriegen, het begunt al te grummen (Geb), Het hef de hiele dag al angrumd (Sle), Sneien döt het niet, het gromt wat (Gas) 2. stofregenen (Zuidoost-Drents zandgebied)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
grommen , grommen , grommelen , werkwoord , 1. in lichte mate sneeuwen 2. brommen, grommen van dieren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
grommen , grómme , grómtj, grómdje, gegrómdj , 1. grommen 2. mopperen , D’n hóndj grómtj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal