elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: knoopsgat 

knoopsgat  , knoupsgaat , knoopsgat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
knoopsgat , knöpsgat , o , knoopsgat.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
knoopsgat , knöpschaat , knoopsgat.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
knoopsgat , knoopsgat , het , knoopsgat Het knoopsgat is oetscheurd (Sle), Hij hef de tonge op het daarde knoopsgat hangen kijkt treurig (Dwi), Dei lop aktied te proelen mit de lippe op het darde knoopsgat pruilt (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
knoopsgat , knoopsgat , kneupsgat , zelfstandig naamwoord , et; knoopsgat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
knoopsgat , knupsgâte , knoopsgaten , , knupsgâte! Ik geloof je niet!
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
knoopsgat , knupsgat , knoopsgat
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
knoopsgat , [knoopsgat ] , knoupsgaat , (onzijdig) , knoopsgat
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
knoopsgat , knupsgat , zelfstandig naamwoord , knupsgòtje , knoopsgat; Kees en Bart:  knupsgat; Henk van Rijen gimme et knupsgaoterschèrken es; Hij moes meej enne kraant in zen rechterhaand ötkèèke naor un dame, die gekleed waar in un blauw maantelpekske meej un anjer in et linkerknupsgat van der jeske. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Want die aander vèèf, die hèbben ok gin mundje as en knupsgòtje. (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal