elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: liegbeest 

liegbeest  , leugebiës , leugezak , iemand die veel liegt.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
liegbeest , liegenbiest , leugenbiest, liegebiest, liegbiest, luugbiest, luu , het , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied). Voor var. z. ook liegen; verder ook leugenbiest (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), liegebiest (Zuidwest-Drenthe, noord), liegbiest (Zuidoost-Drenthe), luugbiest (Zuidoost-Drents veengebied), luugbuul (Zuidwest-Drenthe, zuid), luugbalg (Zuidwest-Drenthe, zuid). luugtoet (Kop van Drenthe), luugpuut (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën), luugzwien (Zuidoost-Drenthe), luugzak (Zuidwest-Drenthe, noord) = iemand die altijd liegt Ik wil niet umgaon met zu’n leeigenbeeist as die vent is; gieneein wil dat eigelk (Eex), zie ook bij leugenaar
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
liegbeest , liegbeest , zelfstandig naamwoord , et; grote leugenaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
liegbeest , liegbêêst , zelfstandig naamwoord , liegbêêste , liegbêêssies , leugenaar
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
liegbeest , [leugenaar] , liêjgebist , liêgbist , liegbeest
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
liegbeest , liegebist , leugebist , zelfstandig naamwoord , Henk van Rijen – liegbeest, leugenaar; Jan Naaijkens - Dè's Biks – liegbist, leujgebist zelfstandig naamwoord  - leugenaar; WNT LIEGBEEST - leugenaar
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal