elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: liever 

liever , lijver , laiver , (bijwoord) = liever; ’k wōl jà nog lijver! (met sterken nadruk op: lij), zooveel als: dat lijkt mij in ’t geheel niet, daar bedank ik hartelijk voor = ’k wōl ja lijver dat ’t hipte! (Ommelanden)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
liever  , leever , liever.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
liever , [vervelend] , liever , daar is geen liever of lover aan, het is vervelend, saai (1893).
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
liever , lîêver , liever , liever. Lîêvere breuties wödden niet ebakken (gezegd n.a.v. de opmerking: dat wil/doe ik liever niet). Ook: liever (Kampen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
liever , liever , bijwoord , 1. aardiger, hartelijker 2. bij voorkeur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
liever , [veeleer] , lever , liever , Ich höb gaer ies, mer lever sjóklaat en ’t leefst flaaj. Leverkeukskes waere neet gebakke: je moet het doen met wat er is.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal