elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: loven 

loven , loven , tot zekeren prijs te koop stellen. Van deze beteekenis komt prijzen, omdat een verkooper doorgaans zijne waren hoog verheft.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
loven , laoven , (zwak werkwoord) , prijzen.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
loven , lóven , (zwak werkwoord) , prijzen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
loven , löven , glöven , (zwak werkwoord) , gelooven.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
loven , loven , schatten, waardeeren; zie: looven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
loven  , laove , loven.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
loven , loown , werkwoord, zwak , prijzen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
loven , love , werkwoord , Overhouden (verouderd). | Ik zien wel, je love nag. Vgl. Engels to leave en ook het tweede element van de telwoorden elf en twaalf, resp. ontstaan uit ain-lef en twa-lef, d.w.z. één over (na tien) en twee over (na tien).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
loven , loven , werkwoord , 1. loven, waarderend spreken over, prijzen 2. zie geleuven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Loven , Lôove , toponiem , Loven; DANB Lôove (bep. wijk)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
loven , lôove , zwak werkwoord , loven; WBD III.3.1:54 'loven en biejen', 'biejen, handelen, handel drijven, sjachelen, aanprijzen' = loven en bieden; WBD III.1.4:429 'loven' = idem
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal