elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: luizen 

luizen  , loeze , werkwoord , luizen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
luizen , luizen , loezen, luzen , Ook loezen (Zuidoost-Drents zandgebied, Noord-Drenthe), luzen (Zuidwest-Drenthe), in der in luizen erin luizen Die hef zich der goed in laoten luizen mit heur koopies in de uutverkoop (Hgv), Zie hebt hum der maal inloesd (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
luizen , luuzn , 1. van luizen ontdoen. 2. bij het kaartspel winnen. Wie zult oe is luuzn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
luizen , luzen , werkwoord , in d’r in luzen erin luizen, verraden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal