elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lukken 

lukken , luktet? , Gelukt het?
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
lukken , lukken , gelukken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
lukken  , lökke , lukken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lukken , lukke , ’t Mag naûw lukke det Het is niet te verwachten dat enz.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
lukken , lukken , 1. genoeg (zo kan ’t wè lukken = zo is het wel genoeg), 2. gelukken.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
lukken , lukken , lukken, elukt , 1. zo kan ’t wè lukken: zo is ’t wel genoeg; 2. lukken.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
lukken , lukken , lokken , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook lokken (Zuidwest-Drenthe) = gelukken Ik bin der de hele morgen mit bezig ewest, maar het wol maar niet lokken (Hol), Dat lukt je in gien honderd jaor (Pdh), zie ook gelukken
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lukken , lukken , gelukken. ’t mag naauw lukken, het is erg onwaarschijnlijk.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
lukken , lukken , lukken, gelukken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lukken , lokken , gelokken , werkwoord , gelukken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lukken , lukke , gelukken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
lukken , lukke , in nèèw lukke bijna niet anders kunnen , ’t Moet nèèw lukke of ’t gò dur. ’t Kan bijna niet anders of het gaat door.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
lukken , lukken , da kan lukken, dat is heel goed mogelijk (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
lukken , lökke , löktj, lökdje, gelöktj , lukken , ’t Wiltj vandaag mer neet lökke.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal