elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: maatje 

maatje , mäotjen , Maatje. Bij ʼt glijden op een sullebaan zet de eerste glijder de anderen ʼn mäotjen d.i. hij daagt de anderen uit even ver te komen.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
maatje , [mate] , mäotjen , Bij het glijden op een sullebaan, zet de eerste glijder de anderen aan ʼn mäotjen, d.i. hij daagt de anderen uit even ver te komen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
maatje  , maedje , meisje.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
maatje  , möötje , Ein möötje zitte, bij het glijden, wanneer de eene verder glijdt dan de ander.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
maatje , matjen , vuur n matjen, voor spotprijs
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
maatje , [oude drankmaat] , möatien , oude drankmaat (1 deciliter).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
maatje , möatie , maatje.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
maatje , maotien , het , maoties , inhoudsmaat Een maotien janever is 0,1 liter en een dubbel maotien is 0,2 liter (Sle), Een fles jenever is zeuven maoties (Oos) 2. koffielood Zet even koffie, het maotien lig in het lagien van de koffiemölle (Scho), z. ook maotschep
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
maatje , mötien , maatje
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
maatje , maotien , zelfstandig naamwoord , et 1. kleine maat 2. vriendje 3. jongmaatje 4. koffieloodje of de daarmee afgemeten hoeveelheid 5. eenheid van bep. vloeibare stoffen, bijv. drank, olie, vooral: 0,1 liter sterke drank
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
maatje , maetjie , zelfstandig naamwoord , maatje drank (0,1 liter) Voor enkelde cente kochie vroeger een maetjie brandewijn Voor een paar centen kocht je vroeger een deciliter brandewijn Ook muddechie
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
maatje , mötien , (zelfstandig naamwoord) , maatje, bep. inhoudsmaat. Een mötien koffie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
maatje , mòtje , zelfstandig naamwoord , mòtje; gez. MM Ene kòp as nen hèktoolieter èn gin mòtje verstaand. Dialectenquête 1876 - 'n motje - een maatje (gewicht); WBD III.4.4:296 'maatje' = deciliter
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal