elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: machine 

machine , mesien , (onzijdig) = machine, inzonderheid voor: dorschmachine, en: stoomdorschmachine, alsmede voor: naaimachine; bie ’t mesien wezen = werkzaam zijn bij eene stoomdorschmachine, tot die ploeg werklieden behooren; dei naister nait op ’t mesien. Zie: handmesien. – Zaansch mesien = machine.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
machine , machine , (ook masjien en masien) , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , ook wel onzijdig ||Het machine is kapot en nou staat ’et fabriek.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
machine  , mesjien , machine.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
machine , meschiene , [mǝsīnǝ] , vrouwelijk , machine, fornuis
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
machine , mesjien , m , machine ’t mesjien de machine.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
machine , mèsien , machine
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
machine , mesién , mesiéne, mesiénie , zelfstandig naamwoord de/’t , Dialectische variant van machine. Meervoud mesiéns, mesiénes, mesiénies.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
machine , mesien , mesiene, mesjien, mesjiene, machine, meschiene , de, het , mesienen, mesienes , Ook mesiene, mesjien, mesjiene (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, veengebieden Oost-Drenthe), machine, meschiene (Bco) = 1. machine Alles gebeurt tegenwoordig mit de mesjiene (Wap), Het peerd dus nich bie het mesien langs langs de dorsmachine (Ros), Ik gao weer achter het mesien naaimachine (Sle) 2. kachel (Bco) Dien eten staait achter op de meschiene 3. fiets (ti) ..en richt zien mesien naor de kaant toe, waor hum wezen is
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
machine , mesjiene , mesiene , 1. machine; 2. fornuis
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
machine , mesiene , zelfstandig naamwoord , de; machine
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
machine , mesien , zelfstandig naamwoord , mesienes , mesientjie , 1. machine 2. meerpits petroleumkookstel Een êênpitter wier mêêstal ‘lichie’ genoemd en een meerpitter hiette ‘mesien’ Een éénpits oliestelletje werd meestal ‘lichtje’ genoemd en een meerpitter heette ‘machien’
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
machine , mesjiene , (zelfstandig naamwoord) , machine.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
machine , mussien , machine , tegeworrig is ’n wasmussien jil gewon, mar vruger moesse ze alles mi d’haand doen = tegenwoordig is een wasmachine heel gewoon, maar vroeger moest men alles met de hand wassen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
machine , mesjien , machine
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
machine , mesien , machine, ook: oliestel , ut vliëës staot te suddere ôp ut mesien
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
machine , mesien , mesine, mesjien, meschiene , 1. machine; 2. (stoom-, diesel-, electrisch) gemaal; 3. petroleumstel.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
machine , mesjien , (mesjie~n) , (onzijdig) , mesjiender/mesjiene , mesjienke , machine , Det is ei mesjien!: dat is een grote, forse vrouw.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
machine , mesjien , zelfstandig naamwoord , mesjientje , machine; Kees en Bart (ca. 1925; in Tilburgsche Post) – 'mechienen' (plur.); 't mesjien (passim); 't vliegmesjien, vliegmechienen; Haaw ik van ou, raar stuk spektaokel?; stemt die meziek van ou me tevree?; Och, gij stampt en gij doet mar, mesjien, en; spek mar goed dik mijn portemenee. (Leo Heerkens; uit De kinkenduut (Piet Heerkens), ‘’t Mesjien’, 1940); De moederkes van teegesworrig/ douwe der wasgoed int mesjien. (Lechim; ps. v.  Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Moederdag); Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “As ge nou en mesjien moest wasse, want die had tweej mesjiene vur gehaktmesjiene, heej. Aachter hatttie et staon vur de Joode èn veur gewoon zogezeej, we zulle mar zègge jan-en- alleman, de kattelieke èn, èn dinge….” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels); WBD óntklitmesjien - ontklitmachine (II 600) in de leerindustrie; WBD vlêesmesjien - vleesmachine, om huiden te ontvlezen (II 608); WBD schaofmesjien - schaafmachine (in de leerindustrie; II 614); WBD ötzètmesjien(ne) - uitzetmachine (in de leerindustrie; II 649); WBD slichtmesjien - stolmachine (in de leerindustrie; II 652); WBD falsmesjien - falzmachine (voor het egaliseren van leer; II 655); WBD glaansstôotmesjien - glansstootmachine (om leer te glanzen; II 663); WBD meetmesjien - meetmachine (in de leerindustrie; II 665); DANB 'teegewórreg'spinne ze allêeneg mar meej mesjienes; WBD döts mesien (of: dötsmesien) (II:972) - schaftmachine; ANTW. MACHIEN zelfstandig naamwoord o. en niet v. - Fr.machine; WBD (III.2.1:336) 'machientje' = petroleumstelletje; Cees Robben – Mèn mesien maoket gelèèk, mevrouw (19850510)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
machine , meschie~n , meschie~ne , meschientje , machine
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal