elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meestendeels 

meestendeels  , meistendeils , meestendeels.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
meestendeels , miestendiels , bijwoord , (Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe, noord) = meestal Meinstenduils zitten wie in de keuken (Erf), Daegs bin ik miestendiels onderwegens (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meestendeels , mêêstendêêls , bijwoord , merendeels, grotendeels
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal