elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mekkeren

mekkeren , mêken , temen, mêkert, temer, saniker.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
mekkeren , maeke , dreinen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mekkeren , mèkkere , mèkkeren , zeuren. Zullie mèkkere(n) as ’n géît Ze mekkeren als een geit.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
mekkeren , mekkere , werkwoord , Ook: luidruchtig, snel praten. | Hoor die woifkes toch es mekkere!
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
mekkeren , mééke , geluid maken, gezegd van de lammeren.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
mekkeren , mekkern , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. geluid maken door een schaap of een geit Dat schaop wil der niet wezen, dut niks as mekkern (Pes) 2. kankeren, zeuren Wat is dat een ontevreden meense, hef altied wat te mekkern (Uff)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mekkeren , mekkeren , mekken , werkwoord , 1. mekkeren 2. voortdurend zeuren, zaniken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mekkeren , mèkkere , blaten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mekkeren , mékkere , mauwen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
mekkeren , [huilend zeuren] , meke , meektj, meekdje, gemeektj , huilend zeuren
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
mekkeren , mèkke , zwak werkwoord , mèkke -mèkte - gemèkt , WBD geluid voortbrengen, gezegd van een geit
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
mekkeren , maeke , maekde – gemaek , zaniken
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal