elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mengen 

mengen , mengen , in den zin van: zich vermengen, nauw verbinden, bv.: woater en waitenmeel wil nijt mengen = wil niet gebōnden worden, men kan er geene pap van maken; woater en stiesel (stijfsel) daarentegen wèl.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
mengen  , minge , ming, mings, ming, mingde, geming , mengen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mengen , menge , minge , werkwoord , Mengen. Vaak wordt dit werkwoord sterk vervoegd, namelijk: ik mong = ik mengde; ik hew mongen = ik heb gemengd. Vgl. Fries mong, mongen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
mengen , mengen , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , mengen Lienmaal worde vrogger altied emongen mit rogge, haver en maismeel (Pes), Eerder muj de kuunstmes zölf mengen (Oos), Ik moe het stoetedeeg nog mengen (Die), Aj van alles deur mekaar mengt, kriej een mengelmoesie (Hgv), (wederk.) Ik heb mij der niet in emengd (Nije), Ie moet oe niet in aandermans zaeken mengen (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mengen , mengen , mengen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
mengen , mingen , mengen , werkwoord , 1. mengen: gelijkmatig dooreenwerken 2. in je d’r in mingen zich in iets mengen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mengen , minge , mingtj, mingdje, gemingdj , mengen , Van alles en nog get doorein minge.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
mengen , minge , mingde – gemink , mengen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal