elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: menigeen 

menigeen , mennîgijn , mennîgain , ook schrijft men: minnigain = menigeen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
menigeen  , mennigein , menigeen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
menigeen , menigein , menigeen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
menigeen , mienigien , onbepaald telwoord , Variant van menigeen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
menigeen , mennigien , menigien, mainigien, meinigien, mienigien , voornaamwoord , Ook menigien (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe), mainigien (Veenkoloniën, Kop van Drenthe), meinigien (Veenkoloniën, Kop van Drenthe), mienigien (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) = menigeen Met datzölfde wicht har al mennigain oetwest (Pei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
menigeen , menigene , menigîêne, männigîêne , (Kampen, Kamperveen) menigeen. Ook: menigîêne (Kampereiland), Gunninks woordenlijst van 1908: männigîêne (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
menigeen , mennigiene , mennigien , onbepaald voornaamwoord , menigeen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
menigeen , menigiene , menigeen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
menigeen , minnigeen , menigeen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
menigeen , mennigein , menigeen , Mennigein zooj dao blie mèt zeen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal