elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meter 

meter , méter , In de bet. Ned. el uitgesproken als in ʼt Ndl. Dezelfde uitspraak hoort men ook in moderne of technische woorden als: gasméter, barométer. Daarentegen zegt men: kalkmèter, zaodmèter, landmèter enz.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
meter , méter , In de bet. Ned. el uitgesproken als in het Ned. Dezelfde uitspraak hoort men ook in moderne of technische woorden als: gasméter, barométer. Daarentegen zegt men: kalkmèter, zaodmèter, landmèter, enz.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
meter  , maeter , meter.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
meter , meetert , maat, beginstreep. Vån meetert ån: van meet af aan.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
meter , meter , mèter , de , meters , Ook mèter (Zuidwest-Drenthe) = 1. meter Een doemstok is miestal een meter (Die), Die dennegies bint nou al mèters hoge (Hgv), De rötzooi lag meters hoog achter het hoes (Hijk), Ik zie der meters hoog tegen op (Sle) 2. persoon, die opmeet Wie hebt meters achter in het land (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meter , meter , meters , (r.-k.) = doopmoeder Bij de deup van oons eerste kleinkind was mien vrouw meter (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meter , meter , zelfstandig naamwoord , de 1. meter 2. meterstand 3. doopmoeder
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
meter , mèter , (zelfstandig naamwoord) , meter.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
meter , meeter , meter, peettante
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
meter , mêter , meeter , meter , Di wèèrk lupt vur ginne mêter. Dit werk gaat voor geen meter vooruit. Er zit geen vooruitgang in.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
meter , maeter , (mannelijk) , maeters , maeterke , 1. meter, lengtemaat 2. meetlat 3. iemand die iets meet 4. peettante
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
meter , maeter , meter
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
meter , maeter , peettante
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal