elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mijmeren

mijmeren , miimeren , over iets miimeren, over iets nadenken.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
mijmeren , miemere , werkwoord , mijmeren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mijmeren , miere , mijmeren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mijmeren , miemrn , werkwoord, zwak , piekeren
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
mijmeren , miêmere , prakkeseren, prakkiseren.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
mijmeren , miemern , mijmern , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook mijmern (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = mijmeren Hie zaat in de schemer te miemern (Bal) 2. zeuren (niet Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) Hij zat aal van achtern an te miemern (Bei), z. ook miemeln (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = mijmeren Hie zaat in de schemer te miemern (Bal) 2. zeuren (niet Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) Hij zat aal van achtern an te miemern (Bei), z. ook miemeln
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mijmeren , miemeren , werkwoord , 1. mijmeren: voortdurend denken over 2. klagend praten, zeuren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mijmeren , mèèmere , zwak werkwoord , mèèmere - mèèmerde - gemèèmerd , mijmeren
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
mijmeren , mie~mere , mijmeren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal