elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: misschien 

misschien , beschien , voor misschien. Het is eene verbastering van bijschien.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
misschien , misschiens , magschien , misschien. Het is zamengetrokken uit mag geschien of magschien.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
misschien , mêschijn , misschien, wellicht.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
misschien , misschîns , hoort men dikwijks in plaats van: misschien. [Aanvulling van Beets: eigens, èvenwels, zēkers, e.a.] Vgl. elks.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
misschien , misschîns , hoort men dikwijls in plaats van: misschien. Verg. elks, eigens, èvenwels, zékers, enz.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
misschien  , misschiens , misschien.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
misschien , mezeeks , bijwoord , Wel, wel!
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
misschien , meschien , misschien.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
misschien , misschien , misschie, miskien , bijwoord , Ook misschie (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Wijs), miskien (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied) = misschien Misschien valt het dit jaor veur de boeren nog wal met (Pei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
misschien , beschie , meschie , bijwoord , misschien ’t Is beschie hêêlemael nie waer, maor ’t is toch voor waer verteld Het is misschien helemaal niet waar, maar het is toch voor waar verteld Ook meschie
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
misschien , meskien , miskien , (bijwoord) , misschien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
misschien , beschient , bijwoord , misschien (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
misschien , mesjien , mesjiens, misjien, misjiens , (mesjie\n(s)) , misschien , Jao mesjien! Wie alles klaor waas, kwaam mesjien ouch kieke: achteraf opmerkingen maken. Nog neet mesjiens!: zeer zeker niet. : zeer zeker niet.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
misschien , beschie , misschien; hè-je beschie ’n koppie suiker vor me?
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
misschien , meschient , beschient , bijwoord , misschien, met paragogische –t; Meschient kómt óns oomaa en zóndag. - Misschien komt grootmoeder zondag; Kees en Bart (ca. 1925; in Tilburgsche Post) – meschiend (passim), misschiend, mischiend; Ge hègget meschient al deur. (Jos Naaijkens; ‘Mèn voljèère’; CuBra); Meschient wòrtie wèl et nuuwe gruune hart van onze stad waor we meej zen alle wir frêet op kunne zèèn. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); ANTW. MISSCHIENS en MISSCHIENST bw - misschien, Fr. peut-être. BESCHIEN, BESCHIENST (met toonlooze e en korte ie); beschient; misschien; Cees Robben – Hoeneer komde wir... Beschient ’n testag-taatemiddeg.. (19760423)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal