elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: moord 

moord , moord - doodslag , Wanneer er bij een twist geroepen, geschreeuwd, gehuild, gegild, een ontzettend leven gemaakt wordt, zegt men: ’t is net of t’r moord en doodslag is. (Het Nedersaksisch Wbk. heeft den toost: Up mord un dodslag in Grönland, in gezelschap van personen die bij de Groenlandsvaart belang hebben.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
moord , moord , Stik de moord! (verwensching). Verg. Wdb. IX, 1108.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
moord  , maord , moord.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
moord , moord , zelfstandig naamwoord , in de uitdrukking ’t is toch ’n moord : ’t is toch erg, of ’t is geen moord : er is geen man overboord (KRS: Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols) Variant: ’t is geen moord in een mandje (LPW: Mont) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 92).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
moord , moord , de , moorden , moord Ik bin zo gek op chocola, ik kan der wel een moord veur doen (Hol), Het is daor moord en doodslag (Bui), Hij schrouwde moord en braand (Dwi), Met die kuj wal een moord begaon hij is betrouwbaar (Sle), Dat tocht as de moord heel erg (Hijk), Dat stinkt as de moord (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
moord , moord , moord
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
moord , moeard , (mannelijk) , moearde , moord
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
moord , moord , zelfstandig naamwoord , moord; Mandos - Brabantse Spreekwoorden (2003) -  tis en moord in en maand / in en hölleke (D'16)- het is een soort te verwaarlozen zaak
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal