elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: muskaat 

muskaat  , müske , odeur.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
muskaat , muskaot , muskaat , de , Ook muskaat (Zuidoost-Drents veengebied) = muskaat Muskaot deej vaeke op gekookte koolsoorten veur de smaek (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal