elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nader 

nader  , naoders , nader.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nader , neeger , nader, dichterbij
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
nader , naoder , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , nader Huifst mie het nait ofpakken. Of mainst dat doe der naoder tou bist denk je meer rechten te hebben (Twe), Die koe wil kaalven, het komp al aordig naoder (Eke), Het reren stun hum naoder as het lachen (Gas), Verklaor oe ies naoder (Eli), Bij naoder inzeein har ik toch te veul zegd (Eex) *Het hemp is naoder as de rok (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nader , naoder , nader, dichterbij
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
nader , naoder , nader. ’t Kump naoder, ’t kan wel is ’n slimme buuje wordn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
nader , naoder , bijwoord , 1. juister, nauwkeurig(er) 2. dichterbij 3. korter
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nader , naeder , bijwoord , nader, dichterbij
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
nader , naederst , naderst , bijvoeglijk naamwoord , naast; het meest dichtbij; naderst [O] de tweede bij het spel
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
nader , naoder , (bijwoord) , nader.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
nader , nôder , nader, dichterbij , Nôder ooverlég is nòddig. Nader overleg is nodig.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal