elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nootmuskaat 

nootmuskaat  , notebeschaot , muskaatnoot.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nootmuskaat , neutemeskáát , neutemescháát , zelfstandig naamwoord de , Nootmuskaat. Vgl. Fries nutemuskaat. Dialectische variant neutemescháát met hypercorrecte ‘sch.’
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
nootmuskaat , nöttemuskoat , nootkmuskaat.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
nootmuskaat , neutmuskaot , neutemuskaot, neutenmuskaot, nootmuskaot , de , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook neutemuskaot (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), neutenmuskaot (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), nootmuskaot (Zuidoost-Drents veengebied) = nootmuskaat Geeft mij de neutemuskaot ies an en het neutemuskaotrievien de rasp (Zdw), Op witte kool doe wij veur de smaok neutmuskaot (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nootmuskaat , neutemuskaot , neutmuskaot, neutebeschòt , nootmuskaat. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: neutebeschòt
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
nootmuskaat , neutemuskaot , neutemuskaat, neutmuskaot , zelfstandig naamwoord , de; nootmuskaat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nootmuskaat , nöttemeskaot , (zelfstandig naamwoord) , nootmuskaat.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
nootmuskaat , besjaot , mesjaot , (mannelijk) , nootmuskaat, zie ook nootbesjaot
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nootmuskaat , nootbesjaot , (mannelijk) , nootmuskaat, zie ook besjaot, mesjaot
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nootmuskaat , naotmeskaot , nootmuskaat
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal