elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ogendienaar 

ogendienaar , oogendiender , oogendiener , voor vleijer.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
ogendienaar  , ougendeender , iemand naar de ogen zien, vleien.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ogendienaar , ogendiender , de , ogendienaar Det bint hier allemaole ogendienders (Dwij), Ogendienders geeft de baos een dikke sigare (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ogendienaar , ogendiender , zelfstandig naamwoord , de 1. iemand die alleen z’n best doet onder een toeziend oog 2. iemand die vleit, mooie praatjes afsteekt om bij een bep. iemand in de gunst te komen, ogendienaar 3. iemand die steeds loert naar wat een ander heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal