elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderduwen 

onderduwen  , ônderdouwe , onderdompelen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
onderduwen , onderdoûwe , onderduwen, onderdompelen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
onderduwen , onderdouwen , werkwoord , onderduwen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
onderduwen , [onderduwen] , óngerduje , onderduwen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
onderduwen , onderdouwe , zwak werkwoord , onderdrukken; Frans Verbunt - deronder gedouwd wòrre - begraven worden; WBD III. 1. 2:92 'onderdouwen' - (onder)dompelen; ook: 'soppen'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal