elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opeens 

opeens  , opeens , plotseling.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
opeens , opéns , opeens, plotseling.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
opeens , opiens , bijwoord , Var. als bij ien = opeens, plotseling Opiens scheut mij het in het zin, da’k wat vergeten was (Sle), Opeeins stun Haarm stoef achter mij (Eex), Opains weur het donker (Eco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
opeens , ópins , opeens , De kieppe liepe ópins ammel 't kóój in umdét'ter ne bûizerd in de lócht hóng. De kippen liepen opeens allemaal het hok in omdat er een buizerd in de lucht vloog.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
opeens , opiens , opienen , bijwoord , opeens
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
opeens , opêêñs , bijwoord , opeens
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
opeens , opiens , (bijwoord) , opeens, plotseling.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
opeens , op-ens , opeens (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
opeens , opins , opeens
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
opeens , op ens , op eens
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal