elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: optekenen 

optekenen  , opteikene , noteeren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
optekenen , optieken , zwak werkwoord, overgankelijk , noteren Hij hef dat in zien boukien opteikend (Bov), (zelfst.) Het is de muite van het optieken niet wèerd (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal