elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: optrede

optrede , optraei , de eerste trede van de trap
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
optrede , optree , de , 1. opstap Een optree naor het beuntie het trapje naar de opkamer (Hol), Die optree is veur olde mensen veul te groot (Coe) 2. afstand tussen twee traptreden As de optree kört is, kuj wat makkelijker hen boven lopen (Gie), Deink um de eerste optree, want die is wat hoger dan de aandern (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
optrede , optree , zelfstandig naamwoord , de; afstand tussen twee treden van een trap
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal