elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: overweg 

overweg , over weg , Met iemand niet over weg kunnen = met iemand niet overëen komen, niet kunnen geraken; Met iets geenen weg weten of met iets niet weg kunnen beteekent:
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
overweg , overweg , zie: overree.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
overweg  , euverwaeg , (accent op euver) , spoorwegovergang.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
overweg  , euverwaeg , (accent op waeg) , Wej kunne goed euverwaeg, wij harmonieeren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
overweg , overweg , bijwoord , in overweg kunnen = 1. op kunnen schieten Kanst der slecht met overweg, het is een mispel van een kerel (Zui), Oes kluppie kan gooud met mekaor overweg (Rol) 2. ergens goed mee kunnen omgaan Zo’n karweigie is wat veur Jan, die kan der met overweg (Hijk), Hie kan goed met de naald overweg kan goed naaien (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overweg , overweg , de , 1. spoorwegovergang Ik mus even wachten bij de overweg, de trein kwam der an (Emm), Bij de aoverweg waren bomen dichte (Hol) 2. recht van overpad Wij hebt daor overweg over die akker, wij hebt recht van overweg (Sle), z. ook overpad
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overweg , overweg , (Zuidoost-Drents zandgebied), in *Gauw overweg en lang in de harbaarg (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overweg , overweg , overdeweg, overwege, overwegens , bijwoord , overweg
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overweg , overweg , zelfstandig naamwoord , de 1. spoorwegovergang 2. overpad, pad over het bezit van een ander
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overweg , overweeg , bijwoord , overweg Die broers kenne goed memmekaor overweeg Die broers kunnen goed met elkaar opschieten
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
overweg , aoverweg , (zelfstandig naamwoord) , overweg, spoorwegovergang.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
overweg , [spoorovergang] , uueverwaeg , (mannelijk) , overweg, spoorovergang , Good mèt emes uueverwaeg kónne: goed met iemand kunnen opschieten.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
overweg , ooverweg , zelfstandig naamwoord , overweg; Den ooverweg waar wir dicht.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
overweg , euverwaeg , overweg
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
overweg , uvverwaeg , overweg (kunnen)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal