elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: paneel 

paneel  , paniël , peniël  , paneel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
paneel , paneel , peneel, paneil, penail , het , panelen , Ook peneel, paneil (Kop van Drenthe), penail (Veenkoloniën) = paneel Oet die deur heb ik de panelen oethaald en ik heb der glas inzet (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
paneel , peneel , paneel
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
paneel , peneel , (zelfstandig naamwoord) , paneel.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
paneel , penieël , (onzijdig) , penieële , penieëlke , paneel
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal