elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: perenboom 

perenboom  , paereboum , peerenboom.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
perenboom , péêrembom , m , perenboom.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
perenboom , perenboom , pereboom , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe). Ook pereboom (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = perenboom Wij hebt wal een stuk of tien perenbommen (Sle), Ja, ja, uut de tied van de leren sliepstien en de stienen parebome spottend gezegd, als iemand het over ‘vroeger’ had (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
perenboom , pirrenbòm , perenboom
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
perenboom , [perenboom] , paereboum , (mannelijk) , perenboom
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
perenboom , pèèrebumke , zelfstandig naamwoord, verkleinwoord , "van pèèrebôom; perenboom, perenboompje; Piet Heerkens: 'T PEEREBUMPKE;Vijftig peeren aon één bumke; aanderhalve meter hoog!; Lekker suikerwaoter-pumpke; 'k aai oe dik mee baai mijn oog'!; Dapper, pittig peerebumke; zuute troost in 't traonendal; rijk en vriendelijk suiker-umke; waor ik eens van stroebele zal; mee oe vuutjes staode in d'eerde; mee oe teentjes zuigde sap; mee oe blaoikes aosemde weerde; uit de locht, om, nap aon nap; peer aon peer zuut vol te tappe; vol te spanne tot oe vel; kleurt en zwelt van rijpe sappe; naor den aord van oe gestel: vijftig sappige ""Louise; bonne d'Avrange"" (hoe 'n rare taol!); wilde leveren en ik zie ze; al ligge lokken op de schaol!; Vijftig peeren aon één bumke; aanderhalve meter hoog!; Lekker suikerwaoter-pumpke; 'k aai oe dik mee baai mijn oog'!; Peerebumke, stiekum wonder; ik bewonder ou natuur; bron van zuutsel, eens van onder; opgegroeid uit rot en zuur; uit 'n mörve peer gesproten; die begraove laag in d'eerd; is den drang oe ingegoten; om te werken als een peerd!; as 'n peerd? Och, peerdekraachte; vreuke vreed aon kêr en ploeg; óú gevroet gao daoge, naachte; aaltij deur in stil gezwoeg!; Goei, zuutsappig suiker-umke; 'k weet, al valt et nie in 't oog; as 'n ieverig waoterpumpke; zuigde liters sap omhoog; en die liters destilleerde; zonder deddet smookt en rookt; toe den zuutsten draank op eerde; swijls de zon de kachel stookt!; Vijftig peeren aon één bumke; aanderhalve meter hoog!; Lekker suikerwaoter-pumpke; 'k aai oe dik mee baai mijn oog'!; Daankoe, daankoe, lieven Heerke; veur mijn bruurke Suikerzuut!; Daankoe veur Oe zonnig weerke; dè doe rijpen heel den buut!; Daankoe veur dees bonne Louise; schoon gegroeid uit leevend hout!; Daankoe, gulle Gever, die ze; vloeie liet uit leevend hout!; Wie-t-er Ou nie kan bedaanken; as ie 'n peerebumke zie; speult z'ne rol hier op de plaanke; van et leeve slecht, of nie!; Vijftig peeren aon één bumke; aanderhalve meter hoog!; Lekker suikerwaoter-pumpke; 'k aai oe dik mee baai mijn oog'! [uit: De Knaorrie, 1949]"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal