elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pokkelen

pokkelen , pokkêln , zwaar werken, van daglooners, sjouwerlieden, enz., eigenlijk zooveel als: den pōkkel er aan wagen. Friesch pocheljen = arbeiden, zwoegen; Zuid-Limburgsch poekkele = op den rug dragen; Oostfriesch pukkeln = zwaar dragen; met inspanning arbeiden; Westfaalsch puckeln = met moeite dragen. Zie: pōkkel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pokkelen , pukkele , op de schouders dragen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
pokkelen , pokln , werkwoord, zwak , zich afbeulen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
pokkelen , pokkeln , zwaar werken
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
pokkelen , pokkelen , pokkelen, epokkeld , zwaar werk verrichten, hard werken.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
pokkelen , pokkeln , poggeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook poggeln (Zuidwest-Drenthe) = zwaar en hard werken, zwoegen Het is heur goed gaon, mor zie wussen ok van pokkeln (Emm), Ik hebbe hard epokkeld vandage (Rui), Wij mussen er tegen pokkeln um dat wark klaor te kriegen (Zwin), Ik mut er aordig tegen poggeln (Nije)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pokkelen , pochelen , werkwoord , steeds hard werken, voortdurend veel, zwaar werk doen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pokkelen , pokkelen , zwoegen (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
pokkelen , [elkaars rug wassen] , poekele , pókkele , poekeltj, poekeldje, gepoekeldj, pókkelt , (mijnwerkers) elkaars rug wassen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal