elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pokken 

pokken , pokkens , pokken , voor: pokken, als kinderziekte, en = zweertjes, ten gevolge van het inenten. In het laatste geval zegt men in ’t enkelvoud: pokken, bv. Is moar ìjn pokken opkomen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pokken  , pôkke , pokken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
pokken , pokke , pokken Krieg toch de pokke! Krijg toch wat! [verwensing]; As ge nie ziet ingeënt, dan kunde de pokke kriêge! (lichtere verwensing i.p.v. Krieg toch de pokke!); pokken Zien ége de pokke werke Zich de pokken werken (keihard werke
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
pokken , pokke , zelfstandig naamwoord meervoud , Pokken, puistjes. Zegswijze over pokke en mazele heen weze, de kinderschoenen ontgroeid zijn, geen groentje meer zijn. Vgl. Fries troch pokken en mûzels (hinne-) wêze. Opmerking: het element ‘pokke’ komt in allerlei Westfriese gelegenheidsformaties voor met een ongunstige betekenis, bv. pokkebaan, pokkeboel, pokkekirrels, pokkeweer, pokkewerk enz.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
pokken , pokken , pokkens , de , pokkens , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook pokkens (Zuidwest-Drenthe, Noord-Drenthe) = 1. pokkenziekte Hij is al in e-ent veur de pokkens (Hgv), ...veur de pokken (Coe), ...tegen de pokken (Ruw), Toen wij kinder waren weurden wij inent veur pokken en non heb wij nog pokkens op de aarms (Dro), Krieg de pokken met joen vraogen krijg wat! (Eev) 2. plek van inenting Hij het pokkens op de aarm (Row), Mien pokkens bint niet almaol opkommen (Bor) 3. ziekte op aardappelen Eerappels zit helemaol under de pokkens (And) 4. varkensziekte Eerder hadden de zwienen vaak pokken (Sle), De keuen zit onder de pokkens (Bro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pokken , pòkkens , pòkken , pokken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pokken , pokkns , pokken. As in vrogger jaorn de kiender niet teegn de pokkns ineënt waern, dan mochn ze niet naor schoele.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
pokken , pokke , pokken , Teege pokke wier'de ingeënt én dé begós te zwèère, die littiikes bliif'de aalté zien. Tegen pokken werd je ingeënt en dat begon te zweren, die littekens blijf je altijd zien.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
pokken , pokkens , zelfstandig naamwoord , mv.; pok, bekend symtoom van de pokziekte, ook: het soortgelijke litteken na een inenting tegen de pokziekte
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pokken , pòkke , zelfstandig naamwoord , pokken; ziekte; Interview Jolen - 1978 - “De pòkke! Dè wèl! Dè weet ik nòg goed. Dè weet ik nòg hêel goed! Dan wèrde nòg aachternò geroepe… Dènkt eraon hor, die heej de pòkke!! Dè was vruuger Körvels Huukske, Bèrndèèk, Schòpsteeg, Diepestraot, Milstraot, tòt òn, tòt òn, bekaant òn tòt Sint Anna kèrk toe!” (transcriptie Hans Hessels, 2013); Audioregistratie 1978 - De pòkkebriefkes, ik hèb et mèn nòg, et pòkkebriefke van den dòkter van pòkke inènte. Ik ha ze op menen èèrem gehad…  (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal