elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: portaal 

portaal , pêrtoal , portaal. – Ook pʼrtoal; zie: brijtoal.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
portaal  , pertaol , portaal.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
portaal , petaol , onzijdig , petäöltien , portaal
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
portaal , pertaol , het , pertaols, pertaolen , portaal, meestal achter de voordeur, maar, afhankelijk van de bouw in sommige boerderijen, ook tussen de deel en de keuken Ik heb de klompen in het portaol staon (Gro), Wij hebt de kapstok in het pertaol (Bal), Bij oes in hoes mussen ze deur het pertaol um in de keuken te kommen (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
portaal , pertaol , pertaal , zelfstandig naamwoord , et; portaal: van een huis, d.i. de ruimte die ervoor is bestemd om het huis binnen te komen, ook van een kerk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
portaal , petaol , (zelfstandig naamwoord) , petööltien , portaal.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
portaal , pertaol , (onzijdig) , pertaole , pertäölke , portaal , Vreuger woor nogal ins gevriedj in ’t pertäölke van ’t Volkshoes oppe Wingerd. ’t Waas zoea drök in de kirk, det de minse in ’t pertaol móste staon.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
portaal , pertaol , zelfstandig naamwoord , 1. portaal - zelfstandig naamwoord; – in de körvelse kèrk, daor aachter int pertaol; 2. de ‘zolder’ van een herenbroek; Cees Robben – D’n wend (...) blaost oe pertaol/ zo wè uit oew broek (19600325)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
portaal , portaol , portaal
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal