elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: raak

raak , [haardkuil] , rake , de haardkolk waar men het vuur in berekent. Isl. raka, schrabben, scheren, bij één schrabben. Van hier ook rakker, die de stads vuilnis bij elkander rakelt, knecht van den beul [zie Kil.] en niet van rekken.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
raak , raak , naô raak = zóó dat het raak was, bijvoorbeeld ’t was naô raak (geweldig) an ’t règenen.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
raak , raak , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , vgl. slaraak.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
raak , rake , gehemelte.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
raak , rääk , raak
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
raak , rääke , vrouwelijk , raak, grote hooivork, geheel van hout, ook de tanden.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
raak , raake , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , raakn , 1 vierkant gat, voor as en vuurresten in de haarstede, 2 ronde laagte om leem in te malen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
raak , raak , gehemelte.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
raak , raak , raok, raek , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook raok (Noord-Drenthe), raek (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. raak Ik scheut de eerste maol direct raok (Dro) 2. treffend Hij het het raok zegd (Een) 3. erg Hie kan niet van de drank ofkommen; gistern was het weer raak mis (Sle), Het is wèer raek, ze hebt wèer ruzie (Dwi), Het is weer raak bij de buren, de zesde is op komst (Ruw), Het is weer raok mit het weer, het regent dat het gut (Vtm), Het is weer raak mit de winter het vriest hard (Ker) 4. zonder beperking Zie vraogt mor raok (Anl), Hij kocht mar wat raak (Oos) 5. pijnlijk aankomend Ik heb hom een slag geven en dat was goud raok (Rod), Die steek under water was raak (Scho)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
raak , raak , gehemelte.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
raak , raak , raak
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
raak , raek , raak. Die slag was raek!
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
raak , raek , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. het doel rakend of geraakt hebbend 2. pijnlijk doel treffend, aankomend 3. goed, scherp uitgedrukt, handig uitgedacht 4. zonder op te houden, zonder beperkingen, vooral in mar raek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
raak , râk , raak , ‘t Wâr glèijk râk. Het was meteen raak.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
raak , rêk , hooihark, reek
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
raak , dè ’s raok , dat is erg
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
raak , raak , zelfstandig naamwoord , gehemelte (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
raak , [kaak] , rake , (vrouwelijk) , rake , kaak, kaken , Mien rake zeen kepot, want mie gebeet pastj neet good mieër.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
raak , raek , (vrouwelijk) , raeke , raekske , 1. hark 2. bovenste deel van schietboom met de bolletjes
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
raak , raok , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , raak; A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; rò.k, bijvoeglijk naamwoord en bijw. 'raok' - raak: ''t Is wél raok mé d'appel deis joor!'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal