elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rapen 

rapen , rapen , voor het nalezen van korenaren, is alhier weinig in gebruik, zie Oogsten.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
rapen , rapen , (zwak werkwoord) , rapen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
rapen  , rape , werkwoord , rapen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
rapen , rapen , raepen, raopen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook raepen (Zuidwest-Drenthe, noord), raopen (Noord-Drenthe) = oppakken Erpels raepen aachter de ploeg (Dwi), Muj nog eier rapen of hej det vanmiddag al edaone? (Dwij), Wai maggen nao 1 april gien kievietseier meer raopen (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rapen , raope , rapen , Raope doen't gat gaope. Rapen doen het gat openen. Het eten van rapen bevordert de winderigheid.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
rapen , raepen , rapen , werkwoord , oprapen, bijeenrapen, verzamelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
rapen , errepel raape , erpel raape , aardappels rapen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
rapen , rape , raaptj, raapdje, geraaptj , rapen , Aerpele rape.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
rapen , raope , zwak werkwoord , rapen; WBD (Hasselt) - eieren uit de nesten (van kippen) halen; B raope - ròpte - geròpt; — ook vocaalkrimping in tegenwoordige tijd: gij/hij ròpt; ròpt(e) - tegenwoordige tijd/verleden tijd van 'raope', met vocaalkrimping
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
rapen , rape , rápde – geráp , rapen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal