elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: raspen 

raspen , raspen , ziften van aardappelen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
raspen , [met een rasp fijnmaken] , raspelen , Raspen. Ook Ned. Bet. O. V. II. p. 102.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
raspen , raspelen , Raspen. Lîk toch n(i)eet altîd te raspelen op d(i)ee hoop planken; î ramment al u gud kapòt. Ook Ned. Bet. O. V. II, p. 102.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
raspen  , raspele , raspen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
raspen , raspln , werkwoord, zwak , raspen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
raspen , raspen , zwak werkwoord, overgankelijk , raspen Woj de kees even veur mij raspen? (Zwin), In de oorlog raspte men jeppels um er maal van te maken en er dan maalbrij van te koken (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
raspen , raspen , werkwoord , raspen: met een raspe fijnmaken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
raspen , rapse , werkwoord , raps, rapste, gerapst , raspen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
raspen , raspelen , (werkwoord) , raspelen, eraspeld , raspen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
raspen , raspen , rochelen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal