elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: slobberen 

slobberen  , sloebbere , niet puntelijk zijn. Sloebberig gekleid zien, niet zindelijk gekleed.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
slobberen , slobberen , [slobәrrn] , slobberen, slurpen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
slobberen , slobbere , niet elegant lopen, sloffen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
slobberen , sloebere , slobbere , slurpen, slobberen Nie zò sloebere mit de soep! Niet zo slurpen met de soep!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
slobberen , slobbere , sloebere, slubbere , werkwoord , Met vuile voeten binnenlopen; vuil worden; slurpen; te wijd zijn van kleding. | Die jas slobbert efkes.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
slobberen , slobbern , sloppern , zwak werkwoord, overgankelijk , Ook sloppern (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. opslurpen Slobber de koffie mor gauw even op, dan gaow vort (Sti), Die koe slobberde de iene nao de aander emmer leeg (Oos), Eet fatsoenlijk en zit niet zo te slobbern! (Geb), Hij zat er een beetien an te slobbern, maor wol het niet recht opdrinken (Zdw) 2. ruim zitten Dat goud is slecht; het slobbert hum um de pokkel (Bco), De boks slobbert hum um het gat (Wed), Dei schounen bint te groot, zai slobbert mie om de vouten (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
slobberen , slobberen , luidruchtig drinken, van b.v. varkens.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
slobberen , slobberen , (Gunninks woordenlijst van 1908) slobberen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
slobberen , slóbbere , schrokken , Váérekes meuge dur'ren bak leeg slóbbere, és mènse dé zóó duun is't nie zó schón. Varkens mogen hun bak leeg schrokken, als mensen dat zo doen is het niet netjes.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
slobberen , slieberen , werkwoord , (vooral van mensen, honden) kwijlen, zeveren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
slobberen , slobberen , slobben, sloeben , werkwoord , 1. slobberen: slurpend drinken, sterk zuigen 2. slobberend afhangen (van kleding), te wijd zijn (ook van schoeisel) 3. in te ruim schoeisel lopen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
slobberen , slôbbere , sloebere , 1.luidruchtig eten; 2. slurpen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
slobberen , sloebere , slurpen , waor tie ok is da mokt-um niks uit, assie soep it dan sloebertie asof tie thuis is = waar hij ook is dat maakt hem niets uit, als hij soep eet dan slurpt hij alsof hij thuis is-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
slobberen , sloebere , hoorbaar eten of drinken, slobberen, opslurpen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal