elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sluiten 

sluiten , slûten , slü̂̂ten , (sterk werkwoord) , sluiten
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
sluiten , sluten , sloeten , sluiten. Vervoeging: doe slutst (slutste), en: slōtst (slōtste); hij slut, of: slōt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
sluiten , sluiten , (sterk werkwoord) , vgl. kringsluiter.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
sluiten  , sloete , sloet, slüts, slüt, sloot, geslaote , sluiten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
sluiten , slütten , slät, eslätten; ik slütte, dů slutst, hei slut, wi, i, zei slüttet [slut̥]; ik slät, dů slätst etc. , sluiten
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
sluiten , sloetn , werkwoord, sterk , 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: slot, 1e persoon enkelvoud verleden tijd: sleut , sluiten
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
sluiten , slutje , sluiten; de leeste slutj de deur “de laatste sluit de deur”.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
sluiten , sluten , sleut (sluten), eslötten , sluiten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
sluiten , sluten , sloeten , sterk werkwoord, overgankelijk , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook sloeten (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën, Midden-Drenthe) = 1. sluiten Ie moet tegenwoordig de deure goed sluten, aj vurtgaot (Vle), (bijv.) Aj een slötten, ...sleuten lief hebt en der volgt gien operatie, giet de patient vaak dood een blindedarmontsteking (Scho), (zelfst.) Het is om elf uur sluten, dan moej der oet sluitingstijd (Row) 2. sluiten van een koe na het kalven Die koe is al wèer sleuten, de banden bint er wèer (Man), As hij maor niet mit de nèze blif staon, want hij slöt al helemaole (Noo) 3. beëindigen Hij mot de vergaodering sluten (Gro) 4. passen (Zuidwest-Drents zandgebied) Dat slut as een busse past precies (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
sluiten , sluten , 1. sluiten; 2. passen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sluiten , sluutn , sluiten. Hie slöt ’t kammenet. Hie sleut de kaste.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
sluiten , sluten , werkwoord , 1. sluiten, afsluiten, dichtdoen, dichtmaken 2. (bij runderen) de schede weer in de gesloten toestand krijgen na het kalven, ook: het daarbij behulpzaam zijn 3. dichtgaan, dichtgedaan worden 4. aansluiten, in elkaar, bij elkaar zitten doordat het van de juiste vorm, grootte is 5. vast verbonden, bijeen houden 6. beëindigen, besluiten, afsluiten 7. de periode doen eindigen waarin men mag vissen, jagen 8. aangaan (van een overeenkomst, verbintenis enz.)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
sluiten , sluite , werkwoord , sluit, sloot, gesloote , sluiten van de raamblinden (1. in verband met het invallen van de duisternis 2. in verband met een sterfgeval in de buurt); [Whw] Zouwe me nog motte sloite? Zouden we de vensterluiken nog moeten sluiten (in verband met een sterfgeval in de buurt)?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
sluiten , sluten , (werkwoord) , slöt, sloot, eslöten , sluiten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
sluiten , sloete , ich sloet, dich sluuts/sluts, hae sluutj/ slutj , sluiten
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
sluiten , slèùte , sterk werkwoord , slèùte - slôot - gesloote , sluiten; WBD goej gesloowte koej - harmonisch van bouw, ook genoemd: 'vierkaante','goej behange', schôon behange', 'gelèjnde' of 'goed gestòpte koej'; WBD III.4.4:171 'sluiten' = hard worden van aarde; in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij slöt; Antw. SLUITEN zie wdbb. ook: gesloten worden: De herbergen sluiten hier 's Zondags om 10 uren; slöt - sluit; tegenwoordige tijd sing. 2e+ 3e pers. van 'slèùte', met vocaalkrimping; slôot - sloot; Dirk Boutkan (blz. 23) slo:te = slôote; verleden tijd van 'slèùte'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
sluiten , sloe~te , slaot – geslaote , sluiten
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal