elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: smoor 

smoor , smool , drukkend zoel; ’t was bruiîg, smool. Zal staan voor: smoor, en = smoorig, zooveel als: de ademhaling belemmerend, door wisseling der l en n, als in: door, Gron. dool (van een ei); voarmelk, in annonces: vaalmelkt;
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
smoor , [koffiekan] , smóre , (vrouwelijk) , tinnen koffiekan met tuit.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
smoor , smoor , zie: sikkel. Staat voor: smoordronken. Ook = smoorlijk: verliefd: hij ’s smoor op heur.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
smoor  , smoor , De smoor in hebbe, slecht gehumeurd zijn.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
smoor , smoor , smaor , de , Ook smaor (Zuidwest-Drenthe, zuid) = smoor, pest De buurman hadden ze veur de gek holden en har donders de smoor ien (Uff), Ik heb de smoor in dat mij dat overkommen is (Val), Ik kreeg zo de smaor op hum ien, de’k hum neet mèer heuren of zeen mag (Rui) *De kraag omhoog en de smoor in (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
smoor , smoor , zelfstandig naamwoord , de, et 1. in mit de smoor in flink geergerd 2. gesmolten varkensvet
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal