elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: soldaat 

soldaat , soldaat , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zie de wdbb. – Ook als de benaming voor een ouderwetse, lange en smalle staanlamp van porselein. Zo genoemd omdat de stijve houding aan een soldaat doet denken. || Zet de soldaat op tafel. – Evenzo voor een ouderwetse kolomkachel. || Maak de soldaat maar an. – In verkl. soldaatje, koffie en melk door elkaar gekookt, leut. || We zellen ’er maar ’en soldaatje van maken. – Vgl. verder wiptem soldaatje op wiptem en ’t moet ruiteren of soldaten op ruiteren.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
soldaat , smaldaot , Schertsend voor: saldaot.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
soldaat  , saldaot , soldaat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
soldaat , soldaot , mannelijk , soldaoten , soldäötien , soldaat
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
soldaat , soldaot maoke , nuttigen, verbrassen ’n Krat bier soldaot maoke Een krat bier opzuipen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
soldaat , soldaat , zelfstandig naamwoord de , Ook: ouderwetse kolomkachel.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
soldaat , soldoat , soldoate , soldaat.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
soldaat , soldaot , seldaot, saldaot, suuldaot , de , soldaoten , Ook seldaot, saldaot (Zuidoost-Drents zandgebied), suuldaot (Zuidoost-Drents zandgebied, veroud.) = soldaat Ie kunt beter slicht soldaot wezen gewoon soldaat (Wap), Hij vlukt as een olde soldaot (Ruw), Een goeie soldaot nemp een uur tou neemt een uur extra, bijv. gezegd in een café, als iemand weg wil (Bco), (fig.) Wij zult die borrel even soldaot maken opdrinken (Sle), Hij is de soldaot de pineut (Dwi), Wat is dat een raere soldaot rare kerel (Wap) *Een vette kok en een magere soldaot (Zdw); Der is gien oorlog zo groot of er blif wel een soldaot over (Row); Het is wat ien het leger, allemaol soldaoten (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
soldaat , saldoot , soldaat. mv. saldoten.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
soldaat , sòldaot , saldaot , soldaat
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
soldaat , seldaot , soldaat , Ur zén nog jóng manne die nog seldaot wulle worre, ik snap nie was'se daor in zien. Er zijn nog jongeren die nog soldaat willen worden, ik snap niet wat ze daar in zien.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
soldaat , soldaot , seldaot , zelfstandig naamwoord , de 1. soldaat, krijgsman, militair 2. hooiopper 3. in soldaot maeken opeten of opdrinken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
soldaat , saldoot , soldoot , soldaat
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
soldaat , soldaot , saldaot , (zelfstandig naamwoord) , soldötien , soldaat.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
soldaat , suldôt , soldaat , Suldôt mâke. Leegdrinken. , We hájn de flés sneevel binne de kortste kirre suldôt gemakt. We hadden de fles jenever binnen de kortste keren leeggedronken.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
soldaat , saldoot , zelfstandig naamwoord , soldaat (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
soldaat , seldaot , (mannelijk) , seldaote , seldäötje , soldaat , Klein kinjer spuuele gaer seldäötje. Wae höbbe ein ganse fles kónjak seldaot gemaaktj!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
soldaat , sòldaot , zelfstandig naamwoord , sòldòtje , soldaat; Kees en Bart – Tilburgsche Post ca. 1935 – 'soldotje'; DANB de kooning zene zoon is ok sòldaot gewist; de sòldaote; Henk van Rijen - sòldaot maoke - opeten of opdrinken; Henk van Rijen – 'seldaot, seldòtje'; Dirk Boutkan (blz. 98) de kôoning zene zôon is ok soldaot gewist; (102) soldaote; Antw. SOLDAAT, ook SALDAAT; Spr. Iet soldaat maken - opeten, opdrinken; soldaat zijn - verloren, gebroken, verbryzeld, naar de maan. Bosch saldaot - soldaat
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
soldaat , soldaot , soldaote , soldäötje , soldaat
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal