elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spaden

spaden , spaden , hier spaaiën = in onze noordelijke gewesten gebruikelijk spitten. Voorheen werd het algemeen gebezigd.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
spaden , spaaie , spitten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
spaden , spaoie , spaoje , spitten. In d’n hof spaoie. In de moestuin spitten; Naor binne spaoie Gulzig het eten naar binnen werken; Op huus án spaoje. Vlug naar huis gaan met grote passen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
spaden , spaje , mitte schup de groond umwaerke; fleenk en en bitje loomp aete nár binne miechele.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
spaden , spaaje , graven, met een spade of ander gereedschap in de grond delven.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
spaden , spaaie , werkwoord , spitten (KRS: Lang) Ontwikkeld uit spaden . Voor de intervocalische d > j ; zie hoofdstuk 2, punt B.6.
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
spaden , spaen , spitten (achtereers spaen = spitten zonder voor).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
spaden , spaen , spaen, espaed , spitten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
spaden , spaojen , spitten. hij is d’n hof aon ’t umspaojen, hij is de tuin aan het omspitten.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
spaden , spaen , spitten, omspitten.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
spaden , spoaje , spitten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
spaden , spaen , (werkwoord) , spaen, espaed , spitten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
spaden , spaoje , spitten
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
spaden , spâje , spitten, buffelen , Ik moet nog driej voôre spâje vur ik klôr bén. Ik moet nog drie voren spitten voor ik klaar ben., Gijs, die kan me toch spâje. Gijs kan toch buffelen.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
spaden , spaoje , spitten
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
spaden , spaaie, spaoie , werkwoord , spitten (Den Bosch en Meierij; Helmond en Peelland; Land van Cuijk; Eindhoven en Kempenland; West-Brabant); spaaie, spaoie; flink eten (Den Bosch en Meierij; Helmond en Peelland; Tilburg en Midden-Brabant); spaaie; met grote passen lopen (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
spaden , spaje , spaatj, spaadje, gespaadj , spitten , Hae is de gaard aan ’t spaje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
spaden , spaoje , zwak werkwoord , spaoje - spaojde - gespaojd , "spaden, met de spade werken, spitten, snel eten; 1. met de spade werken; Cees Robben – En naa mee dees schuupke spaoide één spit diep ’n enkelt gat... (19780210); Cees Robben – M’n haande vol blèène van ’t kreugeltje douwe... van ’t misten en spaoje (19570309); Cees Robben – Hij spaoit den hof om... (19730330); ...ge krèègt dees jaor en nuuwe schuup,/ vur den hòf meej om te spaoie. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Mèn kedooke‘); Piet van Beers – ‘Goeje raod’: Kees Hènne zeej: ""'t'Is on te raoje,/ om [in de tuin] nie teveul ineens te spaoje."" (Brabants A.P. de Bont – 1; z.j., ca. 2005); WBD tweej steeke diep spaoje (Hasselt) - diep omspitten; DANB spaoje is zwaor wèèrek; WBD III.1.2:73 'spaden' = een kuil graven; J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - SPADEN, SPAAIJEN, voor het in onze Noordelijke gewesten meer gebruikelijke 'spitten'. Het was echter voorheen in algemeen gebruik. Z.a. A.P. de Bont – spᴐ.jə(n), zw.ww.tr. +intr. 'spaden' - 1) omspitten; 2) met de spa werken, spitten; Antw.SPAAIEN - spitten; fig. eten; 2. het eten snel verorberen; de vork als een spade hanteren; N. Daamen - Handschrift 1916 – ""ge mos 't em zien spoaien (eten)""; Henk van Rijen - hij heej tweej hupsvolle bòrde nòr binne gespaojd - naar binnen gewerkt; Dan mòkte we in et midde vant bòrd in de boerekôol en költje om de sjuu in te doen. Èn dan mar britse, meneer. Lèkker! Èn dabbe, èn prakke. Gin gepielie. Spaoje! (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
spaden , spaje , spaajde – gespaajd , spitten
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal