elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spinnenweb 

spinnenweb , spinnewep , spinweb, spinwep, spienweb , (vrouwlijk) = tevoorschijn (onzijdig). Zegswijs: hèm (of: heur) is gijn spinwep veur de mond wōssen (hem is geen tevoorschijn voor den mond gegroeid) = hij is goed ter taal en tevens gevat, hij is niet op zijn mond gevallen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
spinnenweb  , spinnegewaef , spinneweb.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
spinnenweb , spinnewebbe , spinneweb
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal