elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spraakwater 

spraakwater , sproakwoater , stof tot praten, keuvelen; ook Oostfriesch; hij het altied sproakwoater = hij heeft altijd stof tot gesprek, mag graag praten. – Ook met de beteekenis van: sterke drank; hij het sproakwoater had, of: hij het sproakwoater innomen = hij heeft een borrel gedronken en daardoor is zijne tong los geworden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
spraakwater  , spraekwater , jenever.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
spraakwater , spraokwater , het , sterke drank Hol je non maor even stille; ie kunden wel spraokwater had hebben (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
spraakwater , spraokwaeter , zelfstandig naamwoord , et; spraakwater, bijv. Hi’j het wat te vule spraokwaeter had heeft te veel alcoholische drank genuttigd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal