elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sprietsen

sprietsen , sprietse , spuiten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
sprietsen , sprietse , spugen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
sprietsen , sprietsen , spugen (van pruimtabak).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
sprietsen , [spuiten] , sprietse , sprietstj, sprietsdje, gesprietstj , spuiten, sproeien , Emes naat sprietse.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal