elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: staats 

staats , stès , (bijvoeglijk naamwoord) , Eigenschap van een paard, dat niet voort wil. O.-Fr. Stetisk, stêtsk, stâtsk – widerspenstig, störrisch, unwillig. b.v. Mit stâtske perde is kwâd plogen. Het woord is verwant met: stede en staan.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
staats , [onwillig] , stès , (bijvoeglijk naamwoord) , Eigenschap van een paard, dat niet voort wil. O.-Fr.: Stetisk, stêtsk, stâtsk – widerspenstig, störrisch, unwillig, bv.: Mit stâtske perde is kwâd plogen. Het woord is verwant met: stede en staan.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
staats  , staats , flink.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
staats , steats , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , koppig
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
staats , staots , statig ’nen staotsen heer Een statige heer; recht van lijf, statig. Héj hai ’n staots figuur. Hij had een statig figuur; staots mins/vrommes pronte, deftige vrouw.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
staats , staots , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied) = deftig, pronkend Die vrouw is arg staots (Wijs)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
staats , staats , statig; flink
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal