elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stof

stof , stòf , (onzijdig) , stof.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
stof , stof , in: iemand stof levêrn = hem de handen vol geven, veel werk leveren, en fig.: hem tot inspanning van al zijne krachten noodzaken, bv. in een’ wedstrijd.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stof , stuf , stof.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stof , stof , [stǫf] , onzijdig , stof
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
stof , stoffe , [stǫfə] , weefsel. Ne goude stoffe: goede stof
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
stof , stof , de , stof, textiel De gerdienen bint van holle stof maakt; ie kunt er dwars deurkieken (Nam), (fig.) Hij is kort van stof zegt niet veel (Flu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stof , stof , de, het , stof, fijne deeltjes Instopper wezen [op de dorsmachine] was min wark, hij zat altied in de stof (Odo), Der lag een laoge stof op de schörstein (Bov), Ze foeterde hum uut, det hum het stof uut de maantel steuf (po)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stof , stuf , de , (Zuidwest-Drenthe, noord) = walm As een laampe staot te walmen, kriej dikke kwalm of dikke stuf (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stof , stof , 1. (het) stof; 2. (de) stof
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stof , stöffien , stofje. Dât is ’n mooi stöffien veur ’n mantel.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
stof , stoeaf , (mannelijk) , stof , Dao geit nog hieël get stoeaf op vuuerdet ’t ein inj haet. Stoeaf vaege.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stof , stóf , (mannelijk) , stóffe , stufke , stof, grondstof, weefsel , Det is van ei sjoean stufke gemaaktj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stof , stòf , zelfstandig naamwoord , tabaksstuifsel dat gebruikt wordt om sigaren te matteren. Interview Jolen - 1978 - “…stòffe, om, om de kleur erop te brènge, dè wèl. Dè was stòf, tebaksstòf, war, dè wèrd gemaole èn daor blaoze ze dan die siegaare meej in…hoe noeme ze et…ik hèb et giestere nòg geleeze…matteere!”. (transcriptie Hans Hessels, 2013); Interview Jolen - 1978 -  “Dan wèrde de puntjes van de siegaare bewaord…in en winkeltje…èn die puntjes, die wèrden ammel gemaole èn dè stòf wèrde de siegaare as ze ingepakt waare òf gesòrteerd waare …as dè naa gin kleur ha, dan  krêege die en kleur van die stòf…ik zat oe laote zien!” (transcriptie Hans Hessels, 2013); Interview Jolen - 1978 - “Maole…die wèrde dan gemaole, fèèngemòkt, hè, èn daor wèrd meej gestòft…oover de siegaare, jè…” (transcriptie Hans Hessels, 2013)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
stof , stóf , stof
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal